De behandeling van slapeloosheid met ACT

ACT-slaapcoaching

Data: 15 april en 13 mei 2019
Locatie: SeeTrue Mindfulness Maastricht, Duitsepoort 13 A,  6221 VA te Maastricht
Tijd: 10.00 - 17.00 uur
Kosten: € 385,-
Begeleiding: Aline Kruit

Aanmelden

Algemene informatie

Herken je dat? Je begeleidt iemand als therapeut/coach en je komt niet verder omdat de cliënt
slecht slaapt. Het lukt hem of haar niet om gedrag te veranderen door gebrek aan energie. Je
weet er wel iets van, maar onvoldoende om de negatieve spiraal van slapeloosheid goed te
doorbreken. De klacht slapeloosheid maakt menig therapeut machteloos.
Geschat wordt dat in Nederland ongeveer 20% van de mensen aan slapeloosheid lijdt. Bij mensen
die hulp zoeken vanwege psychosociale klachten is dit percentage nog hoger. De gevolgen van
slecht slapen zijn behoorlijk ingrijpend: vermoeidheid, concentratieverlies, prikkelbaarheid,
somberheid, uitval op het werk en op sociaal vlak. Uiteindelijk kunnen deze klachten leiden tot
depressie, burn out en verslaving. Zou het niet prachtig zijn als jij als therapeut de cliënt kunt
helpen om de weg naar herstel te vinden?
Helaas zijn er nog weinig therapeuten die uit de voeten kunnen met slaapproblematiek.
De gangbare manier van behandelen is gebaseerd op de cognitieve gedragstherapie (CGT). Uit
onderzoek is gebleken dat slechts 40% van de mensen die met deze therapie behandeld zijn ook
nog goed slaapt op de lange termijn.
ACT heeft een aangetoonde meerwaarde bij de behandeling van slapeloosheid. Slapen is
overgave en loslaten. Het staken van de strijd tegen de slapeloosheid leidt tot meer kalmte in brein
en lichaam, waardoor de slaap dichterbij komt. Ook is een behandeling met ACT gericht op een
waardevol leven in plaats van op de klacht slapeloosheid zelf.
Door je cliënt te leren zich weer te gedragen als een ‘natuurlijke’ slaper en hem/haar beter te laten
omgaan met de stress van alledag en van de slapeloosheid, wordt niet alleen het slapen beter
maar ook de totale kwaliteit van leven.
Deze training is ontwikkeld door Aline Kruit en Irma Leijten, slaapcoaches van Sleepwise, een
organisatie die al veel mensen geholpen heeft om weer goede slapers te worden, met behulp van
een behandeling met gebaseerd op ACT.

Doelgroep

Therapeuten met een voltooide basisopleiding ACT.

Doelstellingen

Aan het eind van deze training:

● weet je hoe een gezond slaappatroon er uitziet.
● ken je het belang van het bioritme op slaap
● kun je de insomniestoornis onderscheiden van andere slaap-waakstoornissen.
● ken je de overeenkomsten en verschillen tussen een behandeling met CGT en ACT.
● kun je een goede anamnese afnemen.
● ken je je grenzen ten aanzien van de behandeling van slaap-waakstoornissen en
slaapmedicatie.
● kun je je cliënt de mindswitch (van vechten naar acceptatie) uitleggen en laten ervaren.
● ben je in staat om de 6 pijlers van ACT toe te passen bij slapeloosheid, zowel experiëntieel
als theoretisch.

Onderwijsvorm

Twee dagen in een groep van maximaal 12 deelnemers.
Naast aandacht voor de theorie veel ruimte om te oefenen met casuïstiek.
De handleiding die je tijdens de cursus ontvangt is tevens bruikbaar als protocol.

Docent

Aline Kruit

Literatuur

Verplichte literatuur (wordt tijdens de cursus gratis aan de cursisten uitgereikt): Slapen is niets doen. Auteur: Aline Kruit