Training voor ACT therapeuten

Data: Nieuwe data volgen binnenkort. Wil je je alvast inschrijven, dan kan dat telefonisch of je kunt via het contactformulier aangeven dat je interesse hebt. Je krijgt dan van ons bericht als de nieuwe data bekend zijn.
Trainer: Denise Matthijssen

Algemene informatie

Wanneer in een gezin veel ruzies voorkomen en ouders en jongeren voortdurend met elkaar in situaties belanden die strijd of stress opleveren, is het moeilijk om dit te doorbreken. Als therapeut zoek je naar manieren om alle gezinsleden te motiveren en samen te werken aan verandering.
De training Samen ACTief in je gezin is een training voor therapeuten en coaches die een praktische methode zoeken om met gezinnen aan verandering te werken. Je gebruikt hierbij het werkboek Samen ACTief in je gezin om het gezin te leren weer met elkaar in gesprek te gaan en actief aan de ontwikkeling van de kinderen samen te werken.
Samen ACTief in je gezin is te gebruiken als gedragstherapeutische interventie. De interventie is speciaal geschikt voor gezinnen waarin kinderen opgroeien waarbij sprake is van ontwikkelings- en of psychiatrische problemen ( 12-23 jaar). Samen ACTief in je gezin is gebaseerd op ACT. ACT (Acceptatie en Commitment Therapie) is een evidence based therapievorm die aanvaardings- en mindfulness- en gedragsverandering- strategieën combineert.
Het werkveld waarbinnen het werkboek Samen ACTief in je gezin kan worden: de basis/specialistische ggz, wijkteam, coaching praktijk, revalidatie en/of zorg voor kinderen met een chronische ziekte/handicap.

Doelgroep training

De 2-daagse training is geschikt voor systeemtherapeuten, (Gz-)psychologen, gedragstherapeuten, coaches, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen en andere hulpverleners die werken met gezinnen met kinderen waarbij sprake is van ontwikkelings- en of psychiatrische problemen.

Doel van de training

Na deelname aan de training zijn therapeuten met de bijgeleverde therapeutenhandleiding, in staat de het werkboek te gebruiken als interventie in de begeleiding aan gezinnen.

Voorwaarden voor deelname

Je dient bekend te zijn met de theorie van ACT. Het werkboek Samen ACTief in je gezin dient u zelf aan te schaffen.

De training

De training is ervaringsgericht en gericht op praktische toepassing. Scholing over de het gebruik van het werkboek Samen ACTief, wordt afgewisseld met het opdoen van ervaring met de oefeningen uit de therapeutenhandleiding. Aan de orde komen:                                                                                         

  • De theoretische onderbouwing van de interventie (ACT en systeemdenken)
  • De doelgroep: indicaties en doelen voor het gebruik van de interventie
  • De opbouw van het werkboek gekoppeld aan de processen binnen ACT
  • Het therapeutisch proces stap voor stap
  • De therapeutische relatie.

Aanmelden voor Samen ACTief in je gezin

Verplichte (zelf aan te schaffen) literatuur: Samen ACTief in je gezin van Denise Matthijssen

ACTief in je gezin

De trainer:

Denise Matthijssen is SPV en Systeemtherapeut en al geruime tijd werkzaam binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie. Ze geeft de cursus ACTief opvoeden aan ouders van kinderen en jongeren in de gespecialiseerde GGZ. Ze schreef de boeken ACTief opvoeden (Hogrefe 2012) en Samen ACTief in je gezin (Lannoo Campus 2015). Daarnaast geeft ze trainingen en doet onderzoek naar de effectiviteit van ACT.

Denise Matthijssen

Ervaringen van gezinnen die Samen ACTief gebruikt hebben:

‘Na jaren van strijd ineens een gezamenlijk doel gevonden’ en ‘Er ontstond ruimte voor individuele verschillen zonder elkaar los te laten’.

Onderzoek

In samenwerking met de Radboud Universiteit van Nijmegen (D. Bodden) wordt onderzoek gedaan naar het effect van deze interventie. U kunt als therapeut participeren aan het onderzoek. Voorwaarde om deel te nemen aan de het onderzoek naar de effectiviteit is: minimaal een twee daagse scholing in ACT gevolgd hebben en de training voor therapeuten Samen ACTief in je gezin hebben afgerond.