ACT en MF in relatiecoaching

ACT en mindfulness in relatiecoaching voor stellen (tweedaagse opleiding)

Dit is een opleiding voor therapeuten, coaches en andere werkers die professioneel met relatiecoaching te maken hebben. Minimale vooropleiding HBO en ervaring met mindfulness en/of ACT.

Telt voor 1 keuze-themadag mee in de Lange Traject Opleiding.

Data
Nieuwe data volgen binnenkort. Wil je je alvast inschrijven, dan kan dat telefonisch of je kunt via het contactformulier aangeven dat je interesse hebt. Je krijgt dan van ons bericht als de nieuwe data bekend zijn.


Pieternel DijkstraOpleider: Pieternel Dijkstra
Locatie: Witte huisjes Kerkpad 3, 3981 EM Bunnik
Tijd: 10.00 uur tot 17.30 uur

 

 

 

 

Programma

Dag 1: bevorderen van emotionele acceptatie en tolerantie

In relatietherapie wordt vaak gezocht naar oplossingen voor relatieproblemen en verschillen tussen partners en wordt geprobeerd tot compromissen te komen. Dat heeft echter vooral kans van slagen als eerst wordt gewerkt aan:

1) Het versterken van onderling begrip en acceptatie middels emotionele acceptatie
Dit gebeurt met de technieken ‘empathic joining’ en ‘unified detachment’.
Bij empathic joining stimuleert de therapeut partners op een andere manier over hun problemen te praten dan vaak gebeurt.
Ze worden uitgenodigd over hun eigen ervaringen en gevoelens te praten in plaats van over het gedrag van hun partner of hun interpretatie van wat hun partner denkt of voelt. Hier komt dus mindfulness om de hoek kijken.
Ook stimuleert de therapeut zogenaamde ‘unified detachment’ (te vergelijken met cognitieve defusie): het  op een rationele, onthechte manier naar relatieproblemen en –patronen kijken, waardoor erover kan worden gepraat en er afspraken kunnen worden gemaakt over een andere manier van omgaan met elkaar.
Technieken die hierbij worden gebruikt zijn bijvoorbeeld metaforen, humor, een analyse van de chronologische volgorde van onderdelen van bijvoorbeeld een ruzie, of het probleem ‘in de stoel zetten’.

2) Het vergroten van de tolerantie ten aanzien van deze problemen of verschillen
Hieraan wordt gewerkt als acceptatie van bepaalde problemen of verschillen lastig of onmogelijk is.
Wordt bij acceptatie geprobeerd problemen te verminderen, bij tolerantie wordt alleen geprobeerd de impact van deze problemen op de relatie te verminderen. Zelfs wanneer gedrag van de partner getolereerd wordt, zullen partners dit gedrag nog steeds vervelend vinden, maar wel minder vervelend dan voorheen waardoor de impact op de relatie minder negatief is.
Blijven mensen de neiging hebben om de ander te willen ‘veranderen’ op onveranderbare punten of op punten waarop de ander niet wil veranderen (en lukt emotionele acceptatie en tolerantie dus niet) dan kan het opwekken van ‘creatieve hopeloosheid’ een manier zijn om acceptatie en/of tolerantie te bevorderen.
 
Dag 2: Waarden bepalen en doelen stellen

Is er een voldoende basis van emotionele acceptatie en/of tolerantie dan kan worden gewerkt aan de relatieproblemen die er (nog) zijn. De volgende drie elementen zijn hierbij van belang.
1) Effectief communiceren
Compromissen en oplossingen zoeken voor relatieproblemen gaat een stuk beter als partners de basisbeginselen van effectief communiceren beheersen. Daarom is het raadzaam om eerst met cliënten hieraan te werken, middels de LSI-formule (adequaat luisteren) en de XYZ-formule (adequaat kritiek verwoorden).

2) Waardenbepaling
Partners houden er vaak allerlei verwachtingen en wensen op na ten aanzien van hun relatie en/of partner waar de partner vaak geen weet van heeft. Voorbeelden zijn: ‘Je moet een bloemetje meenemen op onze trouwdag’, en ‘Je moet elke week minstens twee keer vrijen’. Voldoet de partner en/of relatie niet aan deze onuitgesproken verwachtingen of wensen dan kan zich dit uiten in ongenoegen, kritiek, verwijten en wrok. Om de neuzen dezelfde kant op te krijgen is het belangrijk dat openheid ontstaat over wat partners willen met hun relatie en elkaar. De therapeut vraagt partners daartoe elk een korte lijst te maken van wensen en verwachtingen.

3) Doelen stellen
Zijn wederzijdse wensen en verwachtingen helder dan kan worden gekozen voor doelen. Vaak zal het doel zijn om een probleem op te lossen dat in de relatie voor onrust zorgt, zoals een probleem met de kinderen of een financieel probleem. De therapeut helpt daarbij middels een stappenplan dat hij samen met de partners doorloopt om deze problemen op te lossen en de gestelde doelen te bereiken.

Aanmelden