next level onderwijs van seetrue

Accreditatie SeeTrue ACt basisopleidingen

Accreditatie nieuwe SeeTrue ACT basisopleidingen

SeeTrue heeft voor zowel de online  ACT basisopleidingen als de ACT basisopleiding op locatie accreditatie aangevraagd bij onderstaande beroepsverenigingen.

Inmiddels zijn de eerste accreditaties binnen voor onze online ACT basisopleiding: LV POH-GGZ 30 punten. ADAP voor 62 punten. Ook de NOBCO heeft onze opleiding geaccrediteerd (punten worden spoedig bekend gemaakt).

FGzPT: Specialismen gezondheidszorgpsycholoog, bij- en nascholing.
VGCT: Nascholingscursus.
Registerplein: Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering clientondersteuners, sociaal werker, aandachtsfuntionarissen, GGZ-agogen, sociaal agogen en maatschappelijk werk.
SRVB Vaktherapeuten
NOBCO Coaching (geaccrediteerd online)
V&V en Register Zorgprofessionals: Scholing algemeen, GGZ, SPV en Verstandelijk Gehandicapten Zorg.
NIP K&J, OG (NVO)
NIP A&O, A&G
NIP ELP Herregistratie
Verpleegkundig Specialisten Register: Scholing verpleegkundig specialisten, verpleegkundig specialist acute zorg bij somatische aandoeningen, verpleegkundig specialist chronische zorg bij somatische aandoeningen, verpleegkundig specialist geestelijke gezondheidszorg, verpleegkundig specialist intensieve zorg bij somatische aandoeningen en verpleegkundig specialist preventieve zorg bij somatische aandoeningen.
LV POH-GGZ: Nascholing praktijkondersteuners (geaccrediteerd online 30 punten)
KNGF: Kwaliteitsdeel
NVVP: Nascholing psychiatrie
ADAP: Algemene scholing voor paramadici (geaccrediteerd online 62 punten)

Eerdere ACT basisopleidingen van SeeTrue hebben bij bovenstaande beroepsverenigingen accreditaties gekregen.

Accreditatie SeeTrue ACt opleiding
Accreditatie opleiding ACT4Kids seetrue opleiding act voor kinderen en jeugd

Accreditatie opleiding ACT4Kids

Accreditatie seetrue ACT basisopleiding versie Gijs Jansen

 • FGzPT 39 punten, nummer 377084
 • VGCT 36 punten, nummer 377084
 • SRVB voor vaktherapeuten 75 punten, nummer 381396
 • Registerplein cliëntondersteuners, sociaal juridische dienstverleners, aandachtsfunctionarissen, GHO, GGZ-Agogen, Sociaal Agogen, Maatschappelijk werk 80 punten, nummer 377084
 • NOBCO 36 punten, nummer 190117-STM-001
 • V&V en Register Zorgprofessionals voor scholing algemeen, 36 punten, nummer 377076
 • NIP Kinder- en Jeugdpsychologie (K&J) / NVO
 • Orthopedagoog Generalist (OG) 36 punten herregistratie, 27 punten behandeling, 9 punten diagnostiek, 32 punten extra literatuur studie, nummer 299977
 • NIP Arbeid A&G klinische kennis 30 punten, A&G klinische vaardigheden 45 punten, nummer 299977
 • NIP eerstelijnspsychologen herregistratie 54 punten, nummer 377084
 • Verpleegkundigen Specialisten Register 36 punten, nummer 377076
 • LV POH-GGZ voor 30 punten, nummer 377076
 • KNGF Algemeen en Psychosomatische Fysiotherapie voor 56 punten, nummer 26684
 • ADAP Diëtisten en Ergotherapeuten, EN-Scholing 73 punten, NVD-Scholing 73 punten, nummer 370844
Accreditatie SeeTrue ACt opleiding gijs jansen

Let op!

Eerdere basisopleidingen hebben de bovenstaande onderstaande accreditaties gekregen. Eisen en normen van de diverse beroepsverenigingen en accrediterende instanties worden echter regelmatig bijgesteld. Wij hebben hier niet altijd grip op en soms is de accreditatie nog niet binnen terwijl de opleiding wel al gepland is. Heb je een bepaalde accreditatie voor je werk of beroep nodig dan kunt je het beste vooraf informeren hoe de stand van zaken is met betrekking tot die specifieke accreditatie.

Deze bijscholing leidt op tot het gebruik van ACT in een setting waarvoor de deelnemer bekwaam en bevoegd is vanuit de vooropleiding.

Een opleiding bij SeeTrue betekent...

Next level onderwijs

Leren faciliteren

Scherp geprijsd

€690 online €950 locatie

Top-docenten

Ervaren & Deskundig

Persoonlijk interactief

Max 14 deelnemers

De docenten van SeeTrue hebben al meer dan 2000 mensen opgeleid in ACT