next level onderwijs van seetrue

Accreditatie SeeTrue ACt basis-opleiding

ACT basisopleidingen online, blended en op locatie

SeeTrue is voor de online zoom ACT basisopleidingen, de blended ACT basisopleiding en de ACT basisopleidingen op locatie geaccrediteerd bij onderstaande beroepsverenigingen.

FGzPT Specialismen gezondheidszorgpsycholoog (37 punten)
VGCT Nascholingscursus (31 punten)
Registerplein: Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering clientondersteuners, sociaal werker, aandachtsfuntionarissen, GGZ-agogen, sociaal agogen en maatschappelijk werk; deskundigheidsbevordering GHO en deskundigheidsbevordering sociaal juridisch dienstverleners (85,5 punten)
SRVB Vaktherapeuten (75 punten)
NOBCO Coaching (28 PE-uren)
V&VN en Register Zorgprofessionals: Scholing algemeen, GGZ en SPV (31 punten)
NIP K&J, OG (NVO):
-  K&J/OG herregistratie (21 punten) 

-  K&J/OG opleiding - behandeling (6,5 punten)

-  K&J/OG opleiding - diagnostiek (4 punten)

NIP A&O/A&G kennis (15 punten)
NIP A&O/A&G vaardigheden (16 punten)

NIP ELP Herregistratie (31 punten)
Verpleegkundig Specialisten Register (28 punten)
LV POH-GGZ: Nascholing praktijkondersteuners (30 punten)
KNGF Kwaliteitsdeel
KRF NL (was KNGF) Kwaliteitsregister Fysiotherapie NL (73 punten) voor het beroepsgerelateerd deel
ADAP Algemene scholing voor paramedici (62 punten)

Accreditatie SeeTrue ACt opleiding

SeeTrue Erkend leerbedrijf door UWV

SeeTrue is een door de UWV erkende opleider. Vanuit het UWV worden ACT en Mindfulness opleidingen ingekocht om klanten van het UWV bij hun werk of opleiding te ondersteunen (Re-integratie, ziekte of handicap). 

Nieuw van het UWV: ‘Tijdelijke regeling aanvullende crisis dienstverlening COVID-19’. 
Vanaf medio augustus kun je als klant van het UWV, mocht je binnen 4 maanden werkloos raken, gebruik maken van deze tijdelijke regeling voor het inkopen van scholingsdiensten.

Misschien kun je van een van deze mogelijkheden gebruik maken. Neem contact op met je arbeidsdeskundige en bespreek dit.

Let op!

Eisen en normen van de diverse beroepsverenigingen en accrediterende instanties worden echter regelmatig bijgesteld. Wij hebben hier niet altijd grip op en soms is de accreditatie nog niet binnen terwijl de opleiding wel al gepland is. Heb je een bepaalde accreditatie voor je werk of beroep nodig dan kunt je het beste vooraf informeren hoe de stand van zaken is met betrekking tot die specifieke accreditatie.

Deze bijscholing leidt op tot het gebruik van ACT in een setting waarvoor de deelnemer bekwaam en bevoegd is vanuit de vooropleiding.

Een ACT opleiding bij SeeTrue betekent...

 Next level onderwijs Leren faciliteren

Next level onderwijs

Leren faciliteren
Scherp geprijsd opleiding

Scherp geprijsd

€790 online zoom €990 voor locatie of blended
Top-docenten act opleiding

Top-docenten

Ervaren & Deskundig
Persoonlijk interactief Act opleiding

Persoonlijk interactief

kleine groepen

De docenten van SeeTrue hebben al meer dan 2000 mensen opgeleid in ACT