next level onderwijs van seetrue

Accreditatie SeeTrue ACt basis-opleiding

Accreditatie nieuwe SeeTrue ACT basisopleidingen

SeeTrue is voor zowel de online zoom ACT basisopleidingen als de blended ACT basisopleiding en de ACT basisopleidingenop locatie geaccrediteerd bij onderstaande beroepsverenigingen.

Accreditatie ACT Basisopleiding

De volgende accreditaties zijn binnen voor onze online zoom, blended en locatie ACT basisopleidingen.

FGzPT Specialismen gezondheidszorgpsycholoog (37 punten)
VGCT Nascholingscursus (31 punten)
Registerplein: Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering clientondersteuners, sociaal werker, aandachtsfuntionarissen, GGZ-agogen, sociaal agogen en maatschappelijk werk; deskundigheidsbevordering GHO en deskundigheidsbevordering sociaal juridisch dienstverleners (85,5 punten)
SRVB Vaktherapeuten (75 punten)
NOBCO Coaching (28 PE-uren)
V&VN en Register Zorgprofessionals: Scholing algemeen en GGZ (31 punten)
NIP K&J, OG (NVO):
-  K&J/OG herregistratie (21 punten) 

-  K&J/OG opleiding - behandeling (6,5 punten)

-  K&J/OG opleiding - diagnostiek (4 punten)

NIP A&O/A&G kennis (15 punten)
NIP A&O/A&G vaardigheden (16 punten)

NIP ELP Herregistratie (31 punten)
Verpleegkundig Specialisten Register (28 punten)
LV POH-GGZ: Nascholing praktijkondersteuners (30 punten)
KNGF Kwaliteitsdeel
KRF NL (was KNGF) Kwaliteitsregister Fysiotherapie NL (73 punten) voor het beroepsgerelateerd deel
ADAP Algemene scholing voor paramedici (62 punten)

Accreditatie SeeTrue ACt opleiding

Accreditatie voor de seetrue act basisopleiding op locatie

SRVB Vaktherapeuten (geaccrediteerd met 75 punten)

LV POH-GGZ (geaccrediteerd met 30 punten)
Verpleegkundig Specialisten Register: Scholing verpleegkundig specialisten, verpleegkundig specialist acute zorg bij somatische aandoeningen, verpleegkundig specialist chronische zorg bij somatische aandoeningen, verpleegkundig specialist geestelijke gezondheidszorg, verpleegkundig specialist intensieve zorg bij somatische aandoeningen en verpleegkundig specialist preventieve zorg bij somatische aandoeningen  (geaccrediteerd met 39 punten)
NOBCO (46 pe-uren)
ADAP Algemene scholing voor paramedici (geaccrediteerd met 89 punten)
NIP EL (geaccrediteerd met 40 punten)
NIP K&J, OG (NVO):
-  K&J/OG herregistratie (geaccrediteerd met 40 punten) 
-  K&J/OG opleiding - behandeling (geaccrediteerd met 15 punten)
 K&J/OG opleiding - diagnostiek (geaccrediteerd met 5 punten)
VGCT (geaccrediteerd met 40 punten)
FGzPT (geaccrediteerd met 50 punten)
V&V en Register Zorgprofessionals: scholing algemeen (geaccrediteerd met 39 punten)
KRF (was KNGF) voor beroepsgerelateerd deel (geaccrediteerd met 88 punten)
Registerplein: Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering cliëntondersteuners, sociaal juridisch diensverleners, GGZ-agogen, GHO, maatschappelijk werk, sociaal agogen en sociaal werker (geaccrediteerd met 94,5 punten) 

Accreditatie opleiding ACT4Kids seetrue opleiding act voor kinderen en jeugd

Accreditatie opleiding ACT4Kids

SeeTrue Erkend leerbedrijf door UWV

SeeTrue  is een door de UWV erkende opleider. Vanuit het UWV worden ACT en Mindfulness opleidingen ingekocht om klanten van het UWV bij hun werk of opleiding te ondersteunen (Re-integratie, ziekte of handicap). 

Misschien kun je van deze mogelijkheid gebruik maken. Neem contact op met je arbeidsdeskundige en bespreek dit.

Let op!

Eisen en normen van de diverse beroepsverenigingen en accrediterende instanties worden echter regelmatig bijgesteld. Wij hebben hier niet altijd grip op en soms is de accreditatie nog niet binnen terwijl de opleiding wel al gepland is. Heb je een bepaalde accreditatie voor je werk of beroep nodig dan kunt je het beste vooraf informeren hoe de stand van zaken is met betrekking tot die specifieke accreditatie.

Deze bijscholing leidt op tot het gebruik van ACT in een setting waarvoor de deelnemer bekwaam en bevoegd is vanuit de vooropleiding.

Een ACT opleiding bij SeeTrue betekent...

 Next level onderwijs Leren faciliteren

Next level onderwijs

Leren faciliteren
Scherp geprijsd opleiding

Scherp geprijsd

€790 online zoom €990 voor locatie of blended
Top-docenten act opleiding

Top-docenten

Ervaren & Deskundig
Persoonlijk interactief Act opleiding

Persoonlijk interactief

Max 14 deelnemers

De docenten van SeeTrue hebben al meer dan 2000 mensen opgeleid in ACT