next level onderwijs van seetrue

Accreditatie SeeTrue ACt basisopleidingen

Accreditatie nieuwe SeeTrue ACT basisopleidingen

SeeTrue heeft voor zowel de online  ACT basisopleidingen als de ACT basisopleiding op locatie accreditatie aangevraagd bij onderstaande beroepsverenigingen.

Accreditatie online ACT Basisopleiding

De volgende accreditaties zijn binnen voor onze online ACT basisopleiding:

FGzPT Specialismen gezondheidszorgpsycholoog, bij- en nascholing (geaccrediteerd met 37 punten)
VGCT Nascholingscursus (geaccrediteerd met 31 punten)
Registerplein: Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering clientondersteuners, sociaal werker, aandachtsfuntionarissen, GGZ-agogen, sociaal agogen en maatschappelijk werk. (geaccrediteerd met 85,5 punten)
SRVB Vaktherapeuten (geaccrediteerd met 75 punten)
NOBCO Coaching (geaccrediteerd met 28 PE-uren)
V&V en Register Zorgprofessionals: Scholing algemeen, GGZ, SPV en Verstandelijk Gehandicapten Zorg (31 punten) Ingangsdatum 14-05-2020 vervaldatum: 13-11-2021.
NIP K&J, OG (NVO):
-  K&J/OG herregistratie (geaccrediteerd met 21 punten) 
Ingangsdatum 14-5-2020; vervaldatum: 13-5-2023
-  K&J/OG opleiding - behandeling (geaccrediteerd met 6,5 punten)
Ingangsdatum 14-5-2020; vervaldatum: 13-5-2023
-  K&J/OG opleiding - diagnostiek (geaccrediteerd met 4 punten)
Ingangsdatum 14-5-2020; vervaldatum: 13-5-202
NIP A&O/A&G kennis (geaccrediteerd met 15 punten) Ingangsdatum 14-5-2020; vervaldatum 13-5-2023
NIP A&O/A&G vaardigheden (geaccrediteerd met 16 punten)
Ingangsdatum 14-5-2020; vervaldatum 14-5-2023
NIP ELP Herregistratie (geaccrediteerd met 31 punten)
Verpleegkundig Specialisten Register: Scholing verpleegkundig specialisten, verpleegkundig specialist acute zorg bij somatische aandoeningen, verpleegkundig specialist chronische zorg bij somatische aandoeningen, verpleegkundig specialist geestelijke gezondheidszorg, verpleegkundig specialist intensieve zorg bij somatische aandoeningen en verpleegkundig specialist preventieve zorg bij somatische aandoeningen (geaccrediteerd met 28 punten)
LV POH-GGZ: Nascholing praktijkondersteuners (geaccrediteerd met 30 punten) Ingangsdatum 14-5-2020; vervaldatum 13-5-2021
KNGF Kwaliteitsdeel
KRF NL Kwaliteitsregister Fysiotherapie NL (geaccrediteerd met 73 punten) voor het beroepsgerelateerd deel
ADAP Algemene scholing voor paramedici (geaccrediteerd met 62 punten)

Accreditatie SeeTrue ACt opleiding

Accreditatie voor de seetrue act basisopleiding op locatie

 

Inmiddels zijn de eerste accreditaties binnen voor onze ACT basisopleidingen op locatie:

SRVB Vaktherapeuten (geaccrediteerd met 75 punten) Ingangsdatum 14-9-2020; vervaldatum 13-9-2021)
LV POH-GGZ (geaccrediteerd met 30 punten) Ingangsdatum 14-9-2020; vervaldatum 14-9-2021
Verpleegkundig Specialisten Register: Scholing verpleegkundig specialisten, verpleegkundig specialist acute zorg bij somatische aandoeningen, verpleegkundig specialist chronische zorg bij somatische aandoeningen, verpleegkundig specialist geestelijke gezondheidszorg, verpleegkundig specialist intensieve zorg bij somatische aandoeningen en verpleegkundig specialist preventieve zorg bij somatische aandoeningen  (geaccrediteerd met 39 punten) Ingangsdatum 14-9-2020; vervaldatum 13-3-2022
NOBCO (46 pe-uren) Ingangsdatum 14-5-2020; vervaldatum 14-5-2022
ADAP Algemene scholing voor paramedici (geaccrediteerd met 89 punten) Ingangsdatum 14-9-2020; vervaldatum: 14-9-2022
NIP EL (geaccrediteerd met 40 punten) Ingangsdatum 14-9-2020; vervaldatum 13-9-2023
NIP K&J, OG (NVO):
-  K&J/OG herregistratie (geaccrediteerd met 40 punten)  Ingangsdatum 14-09-2020; vervaldatum: 13-09-2023
-  K&J/OG opleiding - behandeling (geaccrediteerd met 15 punten) Ingangsdatum 14-09-2020; vervaldatum: 13-09-2023
K&J/OG opleiding - diagnostiek (geaccrediteerd met 5 punten) Ingangsdatum 14-09-2020; vervaldatum: 13-09-2023
VGCT (geaccrediteerd met 40 punten) Ingangsdatum 14-9-2020; vervaldatum 13-9-2023
FGzPT (geaccrediteerd met 50 punten) Ingangsdatum 14-9-2020; vervaldatum 13-9-2023)
V&V en Register Zorgprofessionals: scholing algemeen (geaccrediteerd met 39 punten) Ingangsdatum 14-9-2020; vervaldatum 13-3-2022)
KRF (was KNGF) voor beroepsgerelateerd deel (geaccrediteerd met 88 punten) Ingangsdatum 14-9-2020; vervaldatum 14-9-2023)
Registerplein: Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering cliëntondersteuners, sociaal juridisch diensverleners, GGZ-agogen, GHO, maatschappelijk werk, sociaal agogen en sociaal werker (geaccrediteerd met 94,5 punten) Ingangsdatum 14-9-2020; vervaldatum 13-09-2023

Accreditatie opleiding ACT4Kids seetrue opleiding act voor kinderen en jeugd

Accreditatie opleiding ACT4Kids

Let op!

Eisen en normen van de diverse beroepsverenigingen en accrediterende instanties worden echter regelmatig bijgesteld. Wij hebben hier niet altijd grip op en soms is de accreditatie nog niet binnen terwijl de opleiding wel al gepland is. Heb je een bepaalde accreditatie voor je werk of beroep nodig dan kunt je het beste vooraf informeren hoe de stand van zaken is met betrekking tot die specifieke accreditatie.

Deze bijscholing leidt op tot het gebruik van ACT in een setting waarvoor de deelnemer bekwaam en bevoegd is vanuit de vooropleiding.

Een ACT opleiding bij SeeTrue betekent...

 Next level onderwijs Leren faciliteren

Next level onderwijs

Leren faciliteren
Scherp geprijsd opleiding

Scherp geprijsd

€690 online €950 locatie
Top-docenten act opleiding

Top-docenten

Ervaren & Deskundig
Persoonlijk interactief Act opleiding

Persoonlijk interactief

Max 14 deelnemers

De docenten van SeeTrue hebben al meer dan 2000 mensen opgeleid in ACT