Skip to main content
next level onderwijs van seetrue

Accreditatie SeeTrue ACt basis-opleiding

ACT basisopleidingen online, blended en op locatie

SeeTrue is voor de online zoom ACT basisopleidingen, de blended ACT basisopleiding en de ACT basisopleidingen op locatie geaccrediteerd bij onderstaande beroepsverenigingen:

Accreditaties
FGzPT
Specialismen gezondheidszorgpsycholoog - 12 punten

 

VGCT
Nascholingscursus - 12 punten

 

Registerplein
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering clientondersteuners, sociaal werker, GGZ-agogen, sociaal agogen en maatschappelijk werk; deskundigheidsbevordering GHO - 85,5 punten

 

SRVB Vaktherapeuten
75 punten

 

NOBCO
Coaching - 27 PE-uren

 

V&VN en Register
Zorgprofessionals
GGZ en SPV - 29 punten

 

NIP K&J/NVO (OG )
Herregistratie 31 punten


NIP K&J/NVO (OG )
Opleiding - extra literatuurstudie 31 punten


NIP K&J/NVO (OG )
Opleiding - diagnostiek 8 punten


NIP K&J/NVO (OG )
Opleiding - behandeling 23 punten


NIP A&O/A&G kennis
13 punten

 

NIP A&O/A&G vaardigheden
60 punten

 

NIP ELP
Herregistratie - 46,5 punten

 

Verpleegkundig Specialisten
Register
29 punten
LV POH-GGZ
Nascholing praktijkondersteuners - 30 punten
KRF NL
(was KNGF) Kwaliteitsregister Fysiotherapie NL - 48 punten voor het beroepsgerelateerd deel
ADAP
Nascholing voor paramedici - 62 punten

 

SeeTrue Erkend leerbedrijf door UWV

SeeTrue is een door de UWV erkende opleider. Vanuit het UWV worden ACT en Mindfulness opleidingen ingekocht om klanten van het UWV bij hun werk of opleiding te ondersteunen (Re-integratie, ziekte of handicap). 

Misschien kun je van een van deze mogelijkheden gebruik maken. Neem contact op met je arbeidsdeskundige en bespreek dit.

Let op!

Eisen en normen van de diverse beroepsverenigingen en accrediterende instanties worden echter regelmatig bijgesteld. Wij hebben hier niet altijd grip op en soms is de accreditatie nog niet binnen terwijl de opleiding wel al gepland is. Heb je een bepaalde accreditatie voor je werk of beroep nodig dan kunt je het beste vooraf informeren hoe de stand van zaken is met betrekking tot die specifieke accreditatie.

Deze bijscholing leidt op tot het gebruik van ACT in een setting waarvoor de deelnemer bekwaam en bevoegd is vanuit de vooropleiding.

Een ACT opleiding bij SeeTrue betekent...

 Next level onderwijs Leren faciliteren

Next level onderwijs

Leren faciliteren
Scherp geprijsd opleiding

Scherp geprijsd

€890 online zoom €1040 voor locatie of blended
Top-docenten act opleiding

Top-docenten

Ervaren & Deskundig
Persoonlijk interactief Act opleiding

Persoonlijk interactief

kleine groepen

De docenten van SeeTrue hebben al meer dan 2000 mensen opgeleid in ACT