next level onderwijs van seetrue

Accreditatie SeeTrue ACt basis-opleiding

Accreditatie nieuwe SeeTrue ACT basisopleidingen

SeeTrue is voor zowel de online zoom ACT basisopleidingen als de blended ACT basisopleiding en de ACT basisopleidingenop locatie geaccrediteerd bij onderstaande beroepsverenigingen.

Accreditatie ACT Basisopleiding

De volgende accreditaties zijn binnen voor onze online zoom, blended en locatie ACT basisopleidingen.

FGzPT Specialismen gezondheidszorgpsycholoog, bij- en nascholing (37 punten)
VGCT Nascholingscursus (31 punten)
Registerplein: Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering clientondersteuners, sociaal werker, aandachtsfuntionarissen, GGZ-agogen, sociaal agogen en maatschappelijk werk. (85,5 punten)
SRVB Vaktherapeuten (75 punten)
NOBCO Coaching (28 PE-uren)
V&V en Register Zorgprofessionals: Scholing algemeen, GGZ, SPV en Verstandelijk Gehandicapten Zorg (31 punten)
NIP K&J, OG (NVO):
-  K&J/OG herregistratie (21 punten) 

-  K&J/OG opleiding - behandeling (6,5 punten)

-  K&J/OG opleiding - diagnostiek (4 punten)

NIP A&O/A&G kennis (15 punten)
NIP A&O/A&G vaardigheden (16 punten)

NIP ELP Herregistratie (31 punten)
Verpleegkundig Specialisten Register: Scholing verpleegkundig specialisten, verpleegkundig specialist acute zorg bij somatische aandoeningen, verpleegkundig specialist chronische zorg bij somatische aandoeningen, verpleegkundig specialist geestelijke gezondheidszorg, verpleegkundig specialist intensieve zorg bij somatische aandoeningen en verpleegkundig specialist preventieve zorg bij somatische aandoeningen (28 punten)
LV POH-GGZ: Nascholing praktijkondersteuners (30 punten)
KNGF Kwaliteitsdeel
KRF NL (was KNGF) Kwaliteitsregister Fysiotherapie NL (73 punten) voor het beroepsgerelateerd deel
ADAP Algemene scholing voor paramedici (62 punten)

Accreditatie SeeTrue ACt opleiding
Accreditatie opleiding ACT4Kids seetrue opleiding act voor kinderen en jeugd

Accreditatie opleiding ACT4Kids

Let op!

Eisen en normen van de diverse beroepsverenigingen en accrediterende instanties worden echter regelmatig bijgesteld. Wij hebben hier niet altijd grip op en soms is de accreditatie nog niet binnen terwijl de opleiding wel al gepland is. Heb je een bepaalde accreditatie voor je werk of beroep nodig dan kunt je het beste vooraf informeren hoe de stand van zaken is met betrekking tot die specifieke accreditatie.

Deze bijscholing leidt op tot het gebruik van ACT in een setting waarvoor de deelnemer bekwaam en bevoegd is vanuit de vooropleiding.

Een ACT opleiding bij SeeTrue betekent...

 Next level onderwijs Leren faciliteren

Next level onderwijs

Leren faciliteren
Scherp geprijsd opleiding

Scherp geprijsd

€790 online zoom €990 voor locatie of blended
Top-docenten act opleiding

Top-docenten

Ervaren & Deskundig
Persoonlijk interactief Act opleiding

Persoonlijk interactief

Max 14 deelnemers

De docenten van SeeTrue hebben al meer dan 2000 mensen opgeleid in ACT