Skip to main content

De Mindfulness basisopleiding

live online mindfulness basisopleiding

 • De online basisopleiding is opgebouwd uit 7 live online opleidingsbijeenkomsten;
 • Je bereidt je op elke bijeenkomst voor met behulp van het online programma (teachings, oefeningen en how to's);
 • Na elke opleidingsbijeenkomst volgen er een of meerdere live online oefengroep sessies;
 • Optioneel: 2 extra open oefengroepen.
Blended mindfulness basisopleiding

 • De Blended basisopleiding is opgebouwd uit 4 fysieke opleidingsbijeenkomsten;
 • Je bereidt je op elke bijeenkomst voor met behulp van het online programma (teachings, oefeningen en how to's);
 • Na elke opleidingsbijeenkomst volgen er een of meerdere live online oefengroep sessies;
 • Optioneel: 2 extra open oefengroepen.

Op locatie mindfulness basisopleiding

 • De 'Op locatie' basisopleiding is opgebouwd uit 7 fysieke opleidingsbijeenkomsten;
 • Je bereidt je op elke bijeenkomst voor met behulp van het online programma (teachings, oefeningen en how to's);
 • Optioneel: 2 extra open oefengroepen.
Inhoud van de mindfulness opleiding

In de basisopleiding tot mindfulness trainer komen onder andere aan bod:

 • een verdiepende exploratie in de persoonlijke beoefening van mindfulness
 • de structuur en inhoud van het mindfulness programma (MBSR en MBCT) van acht bijeenkomsten
 • oefenen in het begeleiden van mindfulness meditaties
 • oefenen in inquiry, de verdiepende dialoog, onder andere met specifieke voorbeelden
 • trainersperspectief geworteld in eigen oefening
 • reflecties op het mindfulness trainerschap en het verder ontwikkelen van trainerskwaliteiten
 • theoretische achtergronden van mindfulness
 • literatuurstudie
 • afwisselend werken in kleine groepen en plenair.

De opleidingsdagen kunnen beschouwd worden als ‘terugkomdagen’, waarbij een belangrijk deel van het leerproces (literatuurstudie, meditatiebeoefening en -begeleiding) in de tussenliggende periodes ligt. 

Wat maakt de opleiding zo bijzonder?
 • De mindfulness basisopleiding vormt de ideale instap richting je mindfulness trainerschap.
 • Je leert over alle verschillende aspecten van een mindfulness training in de MBCT / MBSR traditie (mindfulness based cognitive therapy en mindfulness based stress reduction).
 • De basisopleiding geeft je dus een stevige basis als trainer. Wij gaan er vanuit dat mensen die mindfulness trainingen gaan verzorgen ook zelf actieve beoefenaars zijn.
 • De opleiding helpt je als trainer in opleiding om snel een uitgebreide kennis en ervaring op te bouwen, waardoor je na afronding al een stevige basis hebt voor je trainerschap.
 • Er wordt een belangrijke nadruk gelegd op oefenen waardoor je meteen verschillende trainersvaardigheden gaat opbouwen.
 • Je oefent onder meer met het leren begeleiden van meditaties en inquiry, en het geven van teachings.
 • Er zal ook ruimte zijn om stil te staan bij je eigen proces als trainer via groepscoaching.
 • Waar sta je als trainer? Welke sterktes en uitdagingen merk je op? Waar leidt dit mindfulness pad mij naartoe?