Skip to main content
Gratis Oefeningen en Metaforen downloaden

ACT Metaforen

ACT metaforen

beeldspraak als hulp in coaching en therapie

In ACT worden oefeningen, metaforen en verhalen ingezet om de begeleiding te ondersteunen.
De ACT-community is een open community waarin het vrij delen van de materiaal een groot goed is. In deze download-sectie is dan ook gratis te downloaden, vrij te gebruiken materiaal te vinden.
De Creative Commons CC-BY-NC is van toepassing op het hier aangeboden materiaal.

Wanneer gebruik je een ACT-metafoor?

Een metafoor is een vorm van beeldspraak, waarbij er sprake is van een impliciete (onuitgesproken) vergelijking.

De metaforen die in ACT worden gebruikt, helpen in contact te komen met principes als controle, vermijdingsgedrag, hulpeloosheid etc. Een metafoor is dus eigenlijk een spiegel. De metaforen zijn vaak beeldend en herkenbaar en zetten je aan om je bewust te worden van een situatie. Metaforen zijn dus een mooie manier om de werkelijkheid met andere ogen te zien en daarmee een uitnodiging om anders tegen uitdagingen aan te kijken.

Metaforen kunnen zo inzicht verschaffen op een hele laagdrempelige en vaak grappige manier. Als ACT trainer kan je ook makkelijk terugkomen op metaforen: "Weet je nog van de bus-metafoor?". Of: "Wat gebeurde er ook alweer toen we de metafoor van het drijfzand deden?".

De metafoor van het alarm

De ACT metafoor van de weg van vermijding en acceptatie

De ACT metafoor van de weg van vermijding en acceptatie

De metafoor van de weg van vermijding en acceptatie.

Stel. Je hebt de keuze!

Linksaf is de weg van acceptatie. Deze weg is vol lastige hobbels, gevaar en verdriet. Echter, het is ook een weg met kleur, energie, liefde en geluk.

Kies je het pad van acceptatie, dan kies je voor het leven met alles erop en eraan.

Rechtsaf is de weg van vermijding. De weg van vermijding is gewoon rechtdoor. Het is er saai! Niks te beleven. Geen pijn en ook geen geluk. Geen kleur, geen kraak noch smaak.

Dus, stel, je staat op een kruispunt in je leven, welke weg kies jij?

Bedankt Hayes & Smith (2005) voor deze geweldige metafoor.

De ACT metafoor van de bal in het zwembad

De metafoor van de buschauffeur

De metafoor van de bal in het zwembad.

Stel je voor: je probeert een bal onder water te houden in het zwembad. Dat wat je met je gedachten / verontrustende herinneringen / gevoelens doet, is als vechten met die bal in het zwembad.
Je vindt ze niet leuk, je wil ze niet. Dus je probeert deze bal onder water en uit je bewustzijn te duwen.

De bal blijft echter naar de oppervlakte drijven, dus je moet hem blijven duwen om hem onder water te houden. Dit worstelen met de bal is vermoeiend en zinloos.

Wat nou als je de bal gewoon laat drijven?

Als je de bal zou loslaten, zou hij weer opduiken en op het oppervlak bij jou in de buurt drijven. Je zou het waarschijnlijk niet leuk vinden. Maar als je hem daar een tijdje laat drijven, zou het uiteindelijk wegdrijven en uit je leven verdwijnen. En zelfs als dat niet het geval was, zou je tenminste beter kunnen genieten van het zwemmen in plaats van je tijd te besteden aan vechten!

De ACT metafoor van de buschauffeur

De metafoor van de buschauffeur

De metafoor van de buschauffeur.

Een van de meest treffende en inspirerende metaforen in Acceptance and Commitment Therapy (ACT) is de metafoor van de 'passagier en de bus'. Deze metafoor wordt vaak gebruikt om het concept van het Zelf en de relatie met gedachten en emoties uit te leggen.

Stel je voor dat je geest een bus is en jij bent de chauffeur. De bus vertegenwoordigt je leven, je ervaringen en je acties. De passagiers in de bus zijn je gedachten, gevoelens, herinneringen en overtuigingen.

In deze metafoor wordt benadrukt dat jij, als chauffeur, de mogelijkheid hebt om te bepalen hoe je omgaat met de passagiers in je bus. Je hebt de keuze om je te laten beïnvloeden en leiden door de passagiers, of om bewust te sturen en je eigen richting te kiezen.

Sommige passagiers kunnen vervelend zijn. Ze kunnen kritiek geven, angsten veroorzaken of je in het verleden laten vastzitten. Maar in plaats van te proberen ze uit de bus te gooien of ze te vermijden, suggereert ACT dat je ze kunt verwelkomen als onvermijdelijke deelgenoten op je levensreis.

De metafoor van de passagier en de bus benadrukt dat gedachten en emoties niet de baas hoeven te zijn over je leven. Je kunt er bewust voor kiezen om je aandacht te richten op wat echt belangrijk voor je is (je waarden) en je acties daarmee in overeenstemming te brengen, in plaats van te worden meegezogen door de gedachten en emoties die opkomen.

Deze metafoor helpt mensen om zich los te maken van hun gedachten en emoties, en om een observerende en accepterende houding aan te nemen ten opzichte van hun interne ervaringen. Het herinnert ons eraan dat we de mogelijkheid hebben om bewust te sturen en te kiezen welke richting we opgaan, ondanks de aanwezigheid van ongewenste gedachten en emoties.

De kracht van deze metafoor ligt in de eenvoudige en beeldende manier waarop het de essentie van ACT overbrengt: het cultiveren van psychologische flexibiliteit door acceptatie, defusie van gedachten en toegewijde actie. Het herinnert ons eraan dat we de keuze hebben om de bus te besturen, ongeacht welke passagiers er aanwezig zijn, en dat we ons kunnen richten op het creëren van een betekenisvol en waardengericht leven.

De ACT metafoor van het touwtrekken

De metafoor van het touwtrekken

De ACT metafoor van het touwtrekken.

Je ziet in deze metafoor een enge piraat. Je bent aan het touwtrekken en hij is zo gemeen! Tussen jou en de piraat is de kloof met een nog engere krokodil. Daar wil je niet terechtkomen! Dus je trekt zo hard als je kunt aan het touw. Als je het touwtrekken verliest, dan zul je in die grote bek verdwijnen en opgevreten worden! Hoe harder je trekt aan het touw, hoe harder ook de piraat al zijn krachten gebruikt en hoe dichter je bij de krokodil komt.

En wat is nou eigenlijk het enige wat je hoeft te doen?
Je hoeft niet te winnen.
Je hoeft alleen maar los te laten.

Een prachtige beeldspraak over controle en wat er gebeurt als je de controle loslaat.

De ACT metafoor van je ex op het feest

De metafoor van je ex zwerver op het feest

De ACT metafoor van je ex op je feest.

Je bent jarig en viert een feestje met al je vrienden! Opeens staat daar die vriend voor je raam die je niet meer wilde zien. Hij wil naar binnen en jij roept dat hij niet uitgenodigd is op je feestje.

Hij probeert het nog bij je achterdeur, je voordeur en je vraagt je vrienden te helpen hem weg te sturen. Hij gaat maar niet weg! Wat een gedoe!

Het feestje loopt helemaal in de soep zo. Je geniet er niet van en weet je geen raad.

Wat zou er gebeuren als je je ex-vriend gewoon zou binnenlaten?

De ex-vriend in deze metafoor staat symbool voor de ingewikkelde en moeilijke omstandigheden in je leven. Ben je bereid om het aan te gaan? Of zoek je nog steeds de controle of vermijding? Wat zou er gebeuren als je alle omstandigheden in je leven zou toelaten?

De ACT metafoor van de vlek

De metafoor van de vlek

De ACT metafoor van de vlek.

Je hebt het eindelijk gekocht: dat mooie pak dat je zo graag wilde hebben. Maar nu ben je lekker uit eten en heb je zitten knoeien met de pizza; er is een vetvlekje op gekomen. Je pakt meteen je servet om het schoon te boenen. Je boent en boent, maar uiteindelijk is de vlek alleen maar groter geworden.

In sommige situaties geldt het volgende: hoe harder je tegen bepaalde gebeurtenissen vecht, hoe groter ze worden. Zo werkt dat ook bij innerlijke ervaringen.

SeeTrue ACT app!

Inmiddels is onze nieuwe app ‘SeeTrue’ gelanceerd waarin je een uitgebreide verzameling van ACT, positieve psychologie en mindfulness tools vindt om te gebruiken ter ondersteuning van therapie, coaching en/of trainingen.

Iedereen die zich inschrijft voor een ACT-opleiding kan 1 jaar gratis gebruik maken van deze app t.w.v. 300 euro. Je kunt dus direct met jouw cliënten gebruik maken van alle trainingen en tools die we in deze app aanbieden.

Cliënten en professionals ontmoeten elkaar

Naast de tools die jij in jouw portal tot je beschikking krijgt, staat de app vol met oefeningen en trainingen die gratis beschikbaar zijn voor iedereen. Via de zoek-en-vind functie kunnen jouw toekomstige cliënten je vinden!

Gratis toegang tot onze app ‘SeeTrue’

Je krijgt gratis toegang tot onze app die binnenkort uitkomt. Het filmpje hiernaast is een voorbeeld van content die je met je cliënt kunt delen.

Klik hier voor onze ACT opleidingen
Start ook met ACT!

Effectieve therapie of coaching vraagt erom dat jij je als authentiek mens kunt verbinden in het contact met cliënten. Ieder mens is uniek en zo ook iedere trainer, coach of therapeut. Deze ACT opleiding is vernieuwd, zowel in inhoud als methode, en biedt jou de mogelijkheid om je kennis en vaardigheden op het vlak van ACT te vergroten en je te ontwikkelen tot een authentieke ACT facilitator!

De opleiding sluit aan bij de laatste ontwikkelingen op ACT gebied. Een belangrijke toevoeging in de opleiding is de ACT Matrix, een eenvoudig en praktisch model voor het gebruiken van ACT.

Daarnaast is er ook aandacht voor het ‘keuzepunt’ dat Russ Harris heeft geïntegreerd in de ACT; een simpel model voor het verhelderen van keuzes in je leven.

ACT keuzepunt - Russ Harris

Een ACT opleiding bij SeeTrue betekent...

Next level onderwijs

Leren faciliteren

Scherp geprijsd

€890 online €1040 locatie

Top-docenten

Ervaren & Deskundig

Persoonlijk interactief

Kleine groepen

De docenten van SeeTrue hebben al meer dan 2000 mensen opgeleid in ACT