Skip to main content

Vervolgopleiding ACT

3 dagen oefenen met procesgericht werken met ACT. Elke dag starten we met het opfrissen van de theorie, waarna we in groepjes en plenair aan de slag gaan met casuïstiek, gebaseerd op zaken waar jullie tegenaan gelopen zijn. 
Er zal aandacht besteed worden aan de therapeutische relatie in ACT en we zullen ook kijken naar hoe je ACT kunt aanpassen aan de behoefte van individuele cliënten.

Deze opleiding is bedoeld voor mensen die de ACT basisopleiding hebben afgerond.

Praktische info

Boekentips:

-Loskomen als je vastzit in ACT van Russ Harris
-ACT met Hoofd en Hart van Lieve Bruyninx, Roy Thewissen e.v.
-The Heart of ACT van Robin Walser
-Prosocial van Jenny Blaauwbroek en Matthijs Steeneveld