Skip to main content

De fiscus betaalt mee

De investering in onze opleidingen is in 2020 in veel gevallen aftrekbaar van je belastbaar inkomen. De belastingdienst hanteert bij de aftrek van studiekosten een drempel van 250 euro. De eerste 250 euro zijn dus niet aftrekbaar. Als je meerdere opleidingen volgt, blijft de drempel maximaal 250 euro. Het maximale bedrag voor aftrek is 15.000 euro. Je voordeel hangt af van het belastingtarief waarin je valt. Hoe hoger het tarief hoe groter je voordeel. Als je meerdere opleidingen wiltvolgen of een traject dat langer duurt,dan is het slim om dit vooraf bij ons in te kopen. Je kunt dan hele traject in 2020 opvoeren als studiekosten. Dat kan je veel geld schelen. als je dit vooraf inkoopt en in een keer betaalt. Kijk hiervoor meer informatie. Je voordeel kan oplopen tot 2250 euro.