Overig

Op deze pagina kun je extra materiaal vinden, dat niet direct gerelateerd is aan het Time to ACT! - Boek. Tevens zullen we hier ook verwijzen naar andere websites, met gratis ACT-materiaal.

Aanvullende Downloads
Introducerend RFT-artikel (Blackledge, 2004)
Review ACT (Ruiz, 2010)

Andere Websites met gratis Downloads
www.actinactie.nl (gratis oefeningen en metaforen, alsook online in te vullen ACT-vragenlijsten)
www.hoeflexibelbenjij.nl (gratis FIT-60 te downloaden, alsook online in te vullen)
www.learningact.com
www.acceptandchange.com
www.actmindfully.com.au