Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden voor de opleidingen ACT


SeeTrue Opleidingen verbindt zich aan de algemene voorwaarden van het NRTO, zoals overeengekomen met de Consumentenbond. De uitgebreide algemene voorwaarden kunt u op deze link bekijken.

Hieronder vindt u een een aantal aanvullende voorwaarden die specifiek voor onze mindfulness opleidingen gelden.

Aanmelding en betaling

Voor elke cursus is via de website een aanmeldformulier beschikbaar. De cursusgever verstuurt na ontvangst van het ingevulde aanmeldformulier binnen drie werkdagen een ontvangstbevestiging met een contract en de algemene voorwaarden naar de cursist. De inschrijving is definitief na ontvangst van het getekende contract en de (aan)betaling. Het volledige cursusgeld wordt voldaan uiterlijk 10 dagen voor aanvang van de cursus.

Volgorde inschrijvingen

Bij overschrijding van het maximaal toelaatbare aantal inschrijvingen voor de cursus hanteert de cursusgever het tijdstip waarop de (aan)betaling is ontvangen als selectiecriterium.

Annulering

Annulering van de inschrijving is mogelijk onder de volgende voorwaarden:

  • Tot 2 maanden voor aanvang van de opleiding is de deelnemer 10% van de kosten van de opleiding verschuldigd.
  • Tussen 2 maanden en 1 maand voor aanvang van de opleiding is de deelnemer 25% van de kosten van de opleiding verschuldigd.
  • Bij annulering korter dan 1 maand is de deelnemer 50% van de kosten van de opleiding verschuldigd.
  • Bij annulering minder dan 2 weken voor aanvang van de opleiding is de deelnemer de volledige kosten verschuldigd.

SeeTrue heeft het recht om bij dwingende of onvoorziene omstandigheden één of meerdere cursusdagen met opgave van redenen te verzetten, en bij een te gering aantal aanmeldingen de gehele opleiding te annuleren. Bij het niet doorgang vinden van een opleiding vanwege te weinig aanmeldingen worden de deelnemers uiterlijk 2 weken voor aanvang van de opleiding ingelicht. Uiteraard vindt in deze gevallen restitutie van de betaling plaats. SeeTrue vergoedt maximaal het bedrag van de cursuskosten.

Achtergrond

De algemene cursusvoorwaarden zijn bedoeld om helderheid te geven over afspraken tussen cursusgever en cursist. Bij onverhoopte problemen kan men gebruik maken van de klachtenprocedure van SeeTrue. Als dit niet leidt tot een bevredigende oplossing, dan is er de mogelijkheid om gebruik te maken van de geschillencommissie van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO).