Vervolgopleiding Acceptance and Commitment


Studiebelasting ACT-vervolgopleiding
- 30 contacturen
- Bij deze opleiding wordt studiemateriaal geleverd waarbij de geschatte tijd om het materiaal te bestuderen 15 uur bedraagt. (Dit is exclusief de dagelijkse eigen meditatiebeoefening.)

Literatuur 
Handleiding voor de vervolgopleiding ACT. Jansen, 2014 
Warm aanbevolen: How2Act van Gijs Jansen

Als vervolg op de basisopleiding ACT, heeft Gijs Jansen samen met Seetrue een vervolgopleiding ontwikkeld. Deze duurt vijf dagen en is puur gericht op het oefenen met de technieken van de verschillende stadia van ACT:

1.    Creatieve hulpeloosheid en controle
2.    Acceptatie en bereidheid
3.    Defusie
4.    Hier en nu
5.    Het Zelf
6.    Waarden
7.    Toegewijd handelen
8.    Psychologische flexibiliteit

Ondersteund door het boek Time to ACT en een uitgebreide handleiding, word je vanaf dag 1 aan het werk gezet. Rollenspellen worden afgewisseld met plenaire demonstraties. Je gaat oefenen met een acteur en doet allerlei andere speelse oefeningen. Het huiswerk zorgt ervoor dat je vóór iedere lesdag tot op de tanden bewapend bent met voorkennis, waardoor het makkelijker wordt om de specifieke oefeningen en metaforen ook daadwerkelijk in te zetten. Tijdens de rollenspellen krijg je panklare opdrachten, die je zullen uitdagen om het ACT-gedachtegoed op een ervaringsgerichte manier over te brengen. Het credo van deze opleiding is dus: oefenen, oefenen en nog eens oefenen. Anders dan bij de basisopleiding zijn de opdrachten specifieker, wordt er meer input verwacht en zul je veel meer worden uitgedaagd om je eigen stijl te ontwikkelen. Ook wordt er gekeken naar de diagnostiek en het werken met specifieke doelgroepen (angst, depressie, burnout), in specifieke contexten (training, therapie, coaching, individueel of in groepen).

Voorkennis is vereist. Er zal weinig worden uitgelegd over de inhoud uit het boek, de handleiding of de basisopleiding. Het is dus zeer aan te raden om eerst een uitgebreide basisopleiding te volgen. Daarnaast doet de opleiding een beroep op je zelfredzaamheid en je bereidheid om met vallen en opstaan nieuwe vaardigheden te leren. Autorijden leer je nu eenmaal ook pas echt als je voor het eerst zelf en alleen achter het stuur zit. In deze opleiding zul je leren om vanuit je eigen kracht te gaan handelen.

Kosten

De kosten voor de vervolgopleiding ACT zijn 1100 euro (per 1 januari 2018).

Data

Voor data kun je hier klikken.

Aanmelden

Voor aanmelden kun je hier klikken.

Voorlopig programma vervolgopleiding  ACT

Literatuur
-    Time to ACT! Jansen & Batink, 2013.
-    Handleiding voor de vervolgopleiding ACT. Jansen, 2014
-    How2Act van Gijs Jansen


Huiswerk voorafgaand aan de eerste opleidingsdag: H1 Time to ACT!

Dag 1

Ochtend: kennismaking, korte herhaling van de acht onderwerpen binnen ACT:
1.    Creatieve hulpeloosheid en controle
2.    Acceptatie en bereidheid
3.    Defusie
4.    Hier en nu
5.    Het zelf
6.    Waarden
7.    Toegewijd handelen
8.    Psychologische flexibiliteit

Middag: Quiz, rollenspel

-    Quiz: Hoe reageer je op…
Door middel van voorbeelden van verhalen van cliënten leer je hoe je de technieken van ACT flexibel en op een speelse manier kunt inzetten. Je zult op die manier merken dat alle wegen kunnen leiden tot meer psychologische flexibiliteit.
-    Rollenspel: In tweetallen ga je oefenen in het toepassen van de technieken, waarbij de cliënt een van tevoren bedachte rol toebedeeld krijgt. Aan de therapeut de vraag om daar met behulp van de ACT-technieken op te reageren. Het gebruik van oefeningen en metaforen is een belangrijk onderdeel van deze opdracht. Hierna terugkoppeling in de groep.
-    Hoe reageer je op… (deel 2)
Voor de opleidingsdag heb je als huiswerk dat je een probleem formuleert dat je in therapie tegen zou komen. Wat als je cliënt bijvoorbeeld weigert te accepteren dat zijn partner is overleden? Wat als een cliënt boos wordt, of de technieken van ACT gebruikt als nieuw controlemiddel?

Huiswerk: H2 en H3 Time to ACT!

Dag 2

Ochtend: Oefenen met creatieve hulpeloosheid en controle
In dit rollenspel probeer je in drie kwartier een sessie na te bootsen met dit thema, waarbij je oefent met de oefeningen en metaforen uit hoofdstuk 2 van het boek Time to ACT. De cliënt krijgt van tevoren een rol toebedeeld. Na drie kwartier is er een kwartier pauze en worden de rollen omgedraaid.

Middag: ervaringsgericht accepteren en rollenspel
-    Er volgen een aantal opdrachten die plenair in de groep worden uitgevoerd.
-    Oefenen met acceptatie en bereidheid. In dit rollenspel probeer je in drie kwartier een sessie na te bootsen met dit thema, waarbij je oefent met de oefeningen en metaforen uit hoofdstuk 3 van het boek Time to ACT!,. De cliënt krijgt van tevoren een rol toebedeeld. Na drie kwartier is er een kwartier pauze en worden de rollen omgedraaid.

Huiswerk: H4, H5 en H12 Time to ACT!

Dag 3

Ochtend: Oefenen met defusie
In dit rollenspel probeer je in drie kwartier een sessie na te bootsen met dit thema, waarbij je oefent met de oefeningen en metaforen uit hoofdstuk 4 van het boek Time to ACT!,. De cliënt krijgt van tevoren een rol toebedeeld. Na drie kwartier is er een kwartier pauze en worden de rollen omgedraaid.

Middag: demonstraties en rollenspel
-    Er volgen een aantal demonstraties met een acteur. Deze worden plenair in de groep uitgevoerd. Twee fases die tot nu toe zijn behandeld komen aan bod: creatieve hulpeloosheid en controle, en acceptatie en bereidheid.
-    Oefenen met hier en nu (mindfulness). In dit rollenspel probeer je in drie kwartier een sessie na te bootsen met dit thema, waarbij je oefent met de oefeningen en metaforen uit hoofdstuk 5 van het boek Time to ACT!,. De cliënt krijgt van tevoren een rol toebedeeld. Na drie kwartier is er een kwartier pauze en worden de rollen omgedraaid.

Huiswerk: H6, H7, H8 Time to ACT!

Dag 4

Ochtend: Oefenen met het zelf
In dit rollenspel probeer je in drie kwartier een sessie na te bootsen met dit thema, waarbij je oefent met de oefeningen en metaforen uit hoofdstuk 6 van het boek Time to ACT!,. De cliënt krijgt van tevoren een rol toebedeeld. Na drie kwartier is er een kwartier pauze en worden de rollen omgedraaid.

Middag: demonstraties en rollenspel
-    Er volgen een aantal demonstraties met een acteur. Deze worden plenair in de groep uitgevoerd. Twee fases die tot nu toe zijn behandeld komen aan bod: defusie en mindfulness.
-    Oefenen met waarden en toegewijd handelen. In dit rollenspel probeer je in drie kwartier een sessie na te bootsen met dit thema, waarbij je oefent met de oefeningen en metaforen uit hoofdstuk 7 en 8 van het boek Time to ACT!,. De cliënt krijgt van tevoren een rol toebedeeld. Na drie kwartier is er een kwartier pauze en worden de rollen omgedraaid.

Huiswerk: H9, H10 en H11 Time to ACT!

Dag 5

Ochtend: Oefenen met psychologische flexibiliteit
In dit rollenspel probeer je in drie kwartier een sessie na te bootsen met dit thema, waarbij je oefent met de oefeningen en metaforen uit hoofdstuk 9 van het boek Time to ACT!,. De cliënt krijgt van tevoren een rol toebedeeld. Na drie kwartier is er een kwartier pauze en worden de rollen omgedraaid.

Middag: demonstraties en toepassing binnen specifieke doelgroepen, afsluiting
-    Er volgen een aantal demonstraties met een acteur. Deze worden plenair in de groep uitgevoerd. De fases die tot nu toe zijn behandeld komen aan bod: het zelf, waarden, en toegewijd handelen.
-    Oefenen met specifieke doelgroepen: door middel van het trekken van lootjes worden verschillende problemen binnen verschillende doelgroepen behandeld.

Informatie over het Coronavirus

We zullen de berichtgeving omtrent het virus nauwlettend in de gaten houden. Hier kun je onze laatste berichten over het virus en de consequenties voor onze trainingen en opleidingen vinden.