Skip to main content

wat is het verschil tussen cognitieve gedrags-therapie en act therapy?

ACT: accepteer gedachten en emoties, neem toegewijde actie.
CGT: identificeer en verander onbehulpzame gedachten en gedrag.

Cognitieve Gedragstherapie (CGT) en Acceptance and Commitment Therapy (ACT) zijn beide vormen van psychotherapie die gericht zijn op het verbeteren van het mentale welzijn. Hoewel er enige overlap is tussen de twee benaderingen, zijn er ook belangrijke verschillen in hun theoretische kaders en behandelmethoden.

CGT richt zich voornamelijk op het identificeren en veranderen van negatieve gedachten en gedragspatronen die bijdragen aan psychische problemen. Het uitgangspunt van CGT is dat onze gedachten invloed hebben op onze emoties en gedragingen, en dat door het veranderen van negatieve denkpatronen, we positievere emoties en gezonder gedrag kunnen ontwikkelen. CGT maakt gebruik van verschillende technieken, zoals cognitieve herstructurering en gedragsexperimenten, om disfunctionele denkpatronen aan te pakken en gezonder gedrag te bevorderen.

ACT daarentegen richt zich op het ontwikkelen van psychologische flexibiliteit door acceptatie en bewustzijn van het hier-en-nu moment. In plaats van negatieve gedachten te bestrijden of te veranderen, streeft ACT ernaar om een open en accepterende houding aan te nemen ten opzichte van onze gedachten en emoties. Het doel is om te leren omgaan met ongemakkelijke gevoelens en gedachten in plaats van ze te vermijden, en te handelen in overeenstemming met onze waarden en doelen. ACT maakt gebruik van technieken zoals mindfulness, defusie, waarden- en toegewijde actie om psychologische flexibiliteit te bevorderen.

Het verschil tussen CGT en ACT ligt dus in hun benadering van gedachten en emoties. CGT richt zich op het veranderen van negatieve denkpatronen, terwijl ACT zich richt op het vergroten van de acceptatie en het bewustzijn van gedachten en emoties zonder ze noodzakelijkerwijs te veranderen. Beide benaderingen kunnen effectief zijn bij het behandelen van verschillende psychische problemen, maar de keuze tussen CGT en ACT hangt af van de specifieke behoeften en voorkeuren van de individuele cliënt.

Het is ook belangrijk op te merken dat CGT en ACT niet noodzakelijkerwijs als concurrerend worden beschouwd, maar eerder als complementaire benaderingen. Sommige therapeuten combineren elementen van beide benaderingen in hun behandeling, afhankelijk van de behoeften van de cliënt.

Cognitieve gedragstherapie kijkt dus naar het veranderen van je gedachten om zo gedragsverandering te bewerkstelligen.

In Acceptance and Commitment Therapy of coaching wordt er niet gekeken naar het simpelweg veranderen van je gedachten en gevoelens. Vanuit ACT beïnvloed je de verhouding die je met je gedachten en gevoelens hebt.

Uitleg over ACT - trainer Corina Groffen

Pijn als onderdeel van het leven

Het leven omvat ook pijnlijke aspecten. Traditioneel werd gezondheid gezien als volledig welbevinden zonder ziekte. Hedendaags wordt steeds vaker de definitie van Machteld Huber omarmd, waarbij gezondheid wordt beschouwd als het vermogen om je aan te passen en regie te voeren in het licht van fysieke, emotionele en sociale uitdagingen. ACT sluit aan bij deze moderne visie op gezondheid, waarin we erkennen dat het leven niet enkel uit positieve ervaringen bestaat. Iedereen ervaart ook de schaduwzijde, zoals frustratie, teleurstelling, afwijzing, verlies en mislukking. Daarnaast kunnen we verschillende emotionele pijn ervaren, zoals angst, verdriet, woede en walging. Zelfs onze gedachten kunnen ons pijn bezorgen, zoals het ophalen van nare herinneringen, angstige toekomstvoorspellingen of negatieve oordelen over onszelf en anderen. ACT helpt ons om met deze pijnlijke aspecten van het leven om te gaan, waar we ook zijn.

Hoe ontwikkelen we veerkracht in het aangezicht van pijn?

Het is opvallend dat veel mensen moeite hebben om effectief om te gaan met pijn, en vaak belanden we zelfs in destructieve patronen op de lange termijn. Maar hoe gaan de meeste mensen eigenlijk om met pijn en lijden? Wellicht vraag je je dat af.

Vaak zijn we geobsedeerd door het najagen van positieve emoties en het minimaliseren van negatieve emoties en ervaringen. We hebben de neiging om voortdurend te proberen ongewenste innerlijke ervaringen, zoals gedachten, gevoelens en herinneringen, te vermijden of kwijt te raken. Dit staat bekend als experientiële vermijding. Wanneer ons verstand wanhopig probeert pijn en lijden te vermijden, zal het er alles aan doen om negatieve innerlijke ervaringen niet te hoeven voelen. Helaas heeft dit een negatieve invloed op ons gedrag (de precieze werking hiervan is op dit moment wellicht wat complex, maar we zullen hier later dieper op ingaan).

ACT biedt een weg naar het op een betere en effectievere manier omgaan met onvermijdelijke pijn en uitdagingen in het leven. Maar hoe doe je dat dan precies? ACT richt zich op het vergroten van psychologische flexibiliteit.

Een ACT opleiding bij SeeTrue betekent...

 Next level onderwijs Leren faciliteren

Next level onderwijs

Leren faciliteren
Scherp geprijsd opleiding

Scherp geprijsd

€790 online zoom en €990 voor blended en op locatie
Vraag nu STAP-budget aan voor de SeeTrue ACT basisopleiding!

STAP-budget

1 x per jaar tot max €1000 per jaar
Top-docenten act opleiding

Top-docenten

Ervaren & Deskundig
Persoonlijk interactief Act opleiding

Persoonlijk interactief

Kleine groepen

De docenten van SeeTrue hebben al meer dan 2000 mensen opgeleid in ACT